การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางเมตตา - ปัญจมาตย์

หลักสูตรที่จบ

- นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 รุ่น 1 ( 30 ชั่วโมง ) - ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดไทย รุ่น 1 ( 30 ชั่วโมง ) - นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่น 2 ( 309 ชั่วโมง ) - การประกอบอาหารไทย รุ่น 4 ( 30 ชั่วโมง )

เบอร์โทรศัพท์

092-624-7428

อีเมล์

-

ที่อยู๋

9/13 ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75000

ประวัติ

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จาก กศน.กระดังงา เมื่อปี 2556 อดีตประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน จบการฝึกอบรมจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามหลักสูตร - นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 รุ่น 1 ( 30 ชั่วโมง ) - ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดไทย รุ่น 1 ( 30 ชั่วโมง ) - นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่น 2 ( 309 ชั่วโมง ) - การประกอบอาหารไทย รุ่น 4 ( 30 ชั่วโมง )

จบแล้วไปทำอะไร

เป็นเจ้าของกิจการ ร้านเมตตาแผนไทย

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ได้ความรู้จากการฝึกอบรม มาประกอบอาชีพหลัก มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น