การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวสมอน - ลีทนทา

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาเย็บจักรอุตสาหกรรม

เบอร์โทรศัพท์

0861335125

อีเมล์

ไม่มี

ที่อยู๋

63/9 ต. บ้านธาตุนาเวง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประวัติ

เป็นแม่บ้านแล้วได้เข้าอบรมฝีมือแรงงานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาเย็บจักรอุตสาหกรรม ออกฝึกงานในร้าน เลขที่ 63/9 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ฝึกจบได้ทำงานเป็นช่างประจำที่ร้าน

จบแล้วไปทำอะไร

ได้ทำงานเป็นช่างประจำที่ร้าน เลขที่ 63/9 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ได้รับการฝึกอบรมฝีมือด้านการเย็บจักรอุตสาหกรรม ทำให้สามารถสร้างอาชีพเป็นช่างประจำร้าน มีรายได้ประจำเพิ่มมากขึ้น มีเงินส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรี