การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางฐิตาพร - โถบำรุง

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาเย็บจักรอุตสาหกรรม จำนวน280 ชม. จำนวน 2 เดือน ฝึกงาน 1 เดือน

เบอร์โทรศัพท์

0819746384

อีเมล์

ไม่มี

ที่อยู๋

19 หมู่ 1 ต. พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประวัติ

เป็นวิทยากรนอกของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครและเป็นเจ้าของกิจการ ตัดเย็บเสื้อผ้า

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นของตนเอง รับงานจากประชาชนทั่วไปในเขตชุมชน

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากชอบในฝีมือการตัดเย็บเสื้อผ้าทำให้มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น