การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แบบสำรวจความพึงพอใจ.pdf 810
2 แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.pdf 660
3 การรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 653
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 4133
5 Workforce-with-World-class-Competency.pdf 1082
6 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 613
7 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 575
8 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ.pdf 507
9 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีม.pdf 668
10 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหา.pdf 704
11 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงง.pdf 497
12 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทด.pdf 533