การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แบบสำรวจความพึงพอใจ.pdf 745
2 แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.pdf 592
3 การรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 591
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 4047
5 Workforce-with-World-class-Competency.pdf 1012
6 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 561
7 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 516
8 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ.pdf 440
9 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีม.pdf 613
10 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหา.pdf 650
11 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงง.pdf 437
12 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทด.pdf 470