การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แบบสำรวจความพึงพอใจ.pdf 782
2 แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.pdf 631
3 การรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 626
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 4094
5 Workforce-with-World-class-Competency.pdf 1051
6 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 596
7 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 552
8 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ.pdf 481
9 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีม.pdf 646
10 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหา.pdf 685
11 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงง.pdf 476
12 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทด.pdf 510