การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดฝึกอบรม CNC Milling ระดับ 1

18 มิ.ย. 2567

เปิดฝึกอบรม การใช้งาน Servo Motor

18 มิ.ย. 2567

ฝึกอบรมติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับรถ EV

10 มิ.ย. 2567

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการเชื่อมเสมือนจริงแบบ Augmented Reality (Welding Simulator) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 พ.ค. 2567

สำรวจความต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

20 พ.ค. 2567

สำรวจความต้องการฝึกอบรม

20 พ.ค. 2567

เปิดฝึกอบรมการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

25 มี.ค. 2567

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

19 มี.ค. 2567

เปิดฝึกอบรม การพัฒนา Web Application

8 มี.ค. 2567