การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลกิจกรรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ประจำเดือน มีนาคม 2566

1 พ.ค. 2566

วารสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD News) ปีที่ 11 ฉบับที่ 50 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

27 ก.พ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

7 ธ.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

28 ต.ค. 2565

เผยแพร่ข้อมูลแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

28 ต.ค. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565

5 ต.ค. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564

5 ต.ค. 2565

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

29 ก.ย. 2565

แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565

29 ก.ย. 2565