การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าหดอายุ

14 มิ.ย. 2567

กิจกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (น้ำ ไฟฟ้า)

14 มิ.ย. 2567

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2567

14 มิ.ย. 2567

กิจกรรม Big Cleaning Day แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

14 มิ.ย. 2567

โครงการ “อนุรักษ์ชายหาด 100 ไมล์ทะเล ประจำปี 2567”

14 มิ.ย. 2567

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day)

14 มิ.ย. 2567

กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

14 มิ.ย. 2567

วันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 มิ.ย. 2567

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567

14 มิ.ย. 2567