การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอัตราย เพื่อการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)

10 เม.ย. 2567

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า รุ่น1/2567

9 เม.ย. 2567

นโยบายงดรับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)

3 เม.ย. 2567

รับสมัครผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1 เม.ย. 2567

ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

13 มี.ค. 2567

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

12 มี.ค. 2567

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 ส.ค. 2566

กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต

8 ส.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

8 ส.ค. 2566