การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การทาสีอาคาร 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 20 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
2 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
3 Advanced Excel 2010 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
4 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
5 การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ปกติ 23 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
6 การเชื่อมทิก 30 ปกติ 23 มกราคม 2566 26 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
7 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ปกติ 23 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
8 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 23 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
9 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 8 กุมภาพันธ์ 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
10 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
11 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
12 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
13 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
14 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
15 การทำสบู่จากสมุนไพร 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
16 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
17 การทำประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม 30 ปกติ 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
18 การทำประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม 30 ปกติ 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
19 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ปกติ 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
20 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ปกติ 18 เมษายน 2566 22 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
21 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ปกติ 19 เมษายน 2566 25 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
22 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ปกติ 20 เมษายน 2566 28 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
23 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
24 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม