การแสดงผล

+
-

กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต

8 ส.ค. 2566 00:00:00

...
...

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายศักดิ์ศรี  เส้งเตง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์