การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

น.ส.สายรุ้ง - อายุกลาง

หลักสูตรที่จบ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

บ้านเลขที่ 8 ม.1 ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

พนักงานในสถานประกอบกิจการ

ประสบความสำเร็จอย่างไร

พนักงานในสถานประกอบกิจการ โอเรียนทาลา เวลเนส สปา สาขา ภูเก็ตสวนหลวง