การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวจินตนา - ทวิลา

หลักสูตรที่จบ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

บ้านเลขที่166หมู่ที่7 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

พนักงานในสถานประกอบกิจการ

ประสบความสำเร็จอย่างไร

พนักงานในสถานประกอบกิจการ โอเรียนทาลา เวลเนส สปา สาขา ภูเก็ตสวนหลวง