การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวเจนจิรา - ชัยมาลา

หลักสูตรที่จบ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

86/8 ม.1 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

พนักงานในสถานประกอบกิจการ

ประสบความสำเร็จอย่างไร

พนักงานนวดไทยและสปา โอเรียนทาลา เวลเนส สปา สาขา ภูเก็ตสวนหลวง