การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาผู้บริหารงานบริการ ระดับ 1ณ บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ จำกัด

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาผู้บริหารงานบริการ ระดับ 1ณ บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ จำกัด