การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2565 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร