การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายวุฒิชัย - ขุนศรี

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (1,120 ชั่วโมง)

เบอร์โทรศัพท์

089-7262467

อีเมล์

-

ที่อยู๋

ร้านเอ็น.พี่.อะไหล่ 17/39 ถนนศิริราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ประวัติ

นายวุฒิชัย ขุนศรี ได้เข้าศึกษาหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (1,120 ชั่วโมง) จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา ช่วงปี 2549 หลังจบฝึกได้มาเปิดร้านเป็นของตัวเอง มีรายได้ต่อเดือนหลักหมื่นบาท ซึ่ีงมาสามารถสร้างรายได้และความมั่นคงให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี

จบแล้วไปทำอะไร

เป็นเจ้าของกิจการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ชื่อร้านเอ็น.พี่.อะไหล่

ประสบความสำเร็จอย่างไร

-