การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายพิพัฒพงษ์ - สุริโย

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (1,120 ชั่วโมง)

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

ร้านสหมอเตอร์ไซต์ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ประวัติ

นายพิพัฒพงษ์ สุริโย ได้เข้าศึกษาหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (1,120 ชั่วโมง) จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2549 - 14 สิงหาคม 2550 หลังจบฝึกได้ทำงานเป็นลูกจ้างในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนจะมาเปิดร้านเป็นของตัวเอง ซึ่งเปิดมาได้ประมาณ 4 ปีแล้ว ปัจจุบันมีลูกน้อง 1 คน มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 3 หมื่นบาท ซึ่ีงมาสามารถสร้างรายได้และความมั่นคงได้เป็นอย่างดี

จบแล้วไปทำอะไร

หลังจบฝึกได้ทำงานเป็นลูกจ้างในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนจะมาเปิดร้านเป็นของตัวเอง ซึ่งเปิดมาได้ประมาณ 4 ปีแล้ว

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ปัจจุบันมีลูกน้อง 1 คน มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 3 หมื่นบาท ซึ่ีงมาสามารถสร้างรายได้และความมั่นคงได้เป็นอย่างดี