การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ศึกษาดูงานของนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565