การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: รับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)