การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: 9 ก.พ.2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ