การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ออกตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร