การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ร่วมตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน ณ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด