การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน 8th ASEAN SKILL COMPETITION THAILAND OUR SKILL OUR FUTURE 19 -22 November 201

รายละเอียดวีดีทัศน์ :