การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายยุทธภูมิ - บุญประคม

หลักสูตรที่จบ

พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์

0934264013

อีเมล์

-

ที่อยู๋

166 ม.7 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด 2 กรกฏาคม 2524 เข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู หลักสูตร พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 -15 มกราคม 2558

จบแล้วไปทำอะไร

ทำงานที่ บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด สาขา 115 จังหวัดหนองบัวลำภู

ประสบความสำเร็จอย่างไร

-