การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายคมเพชร - นามวงษา

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเรื่องยนต์

เบอร์โทรศัพท์

08-0063-4188

อีเมล์

-

ที่อยู๋

113 ม.6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด 25 กรกฏาคม 2531 การศึกษา / อบรม - จบการศึกษา ระดับมัธยมปลาย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร - ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเรื่องยนต์ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2552 - 20 มิถุนายน 2553 : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู - ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2556 : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2556 การทำงาน - 2553 - 2557 : พนักงานบริษัท มิตซูออโต้หนองบัวลำภู จำกัด - 2557 - ปัจจุบัน : เจ้าของกิจการ อู่ซ่อมรถยนต์ ไดมอน คาร์

จบแล้วไปทำอะไร

- 2553 - 2557 : พนักงานบริษัท มิตซูออโต้หนองบัวลำภู จำกัด - 2557 - ปัจจุบัน : เจ้าของกิจการ อู่ซ่อมรถยนต์ ไดมอน คาร์

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เจ้าของกิจการ อู่ซ่อมรถยนต์ ไดมอน คาร์