การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายดิเรก - เชียงวรรณา

หลักสูตรที่จบ

ช่างไม้เครื่องเรือน

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

ทำงานเป็นพนักงาน อยู่บริษัท มณฑล อินทีเรีย 219/281 หมู่12 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย1 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้่อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

ประวัติ

เรียนจบ สาขาช่างไม้เครื่องเรือน จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ.2546

จบแล้วไปทำอะไร

ทำงานเป็นพนักงาน อยู่บริษัท มณฑล อินทีเรีย 219/281 หมู่12 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย1 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้่อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีงานทำ รายได้ประมาณ 30,000 บาท/เดือน