การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายผ่านเมฆ - ป้อมศิลา

หลักสูตรที่จบ

ช่างไม้เครื่องเรือน

เบอร์โทรศัพท์

0861724839

อีเมล์

-

ที่อยู๋

บ้านเลขที่ 55/3 หมู่1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติ

บ้านเลขที่ 55/3 หมู่1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดร้านเฟอรืนิเจอร์ ชื่อ ร้านผ่านเมฆฟอร์นิเจอร์ รายได้ 20,000 บาท

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เปิดร้านเฟอรืนิเจอร์ ชื่อ ร้านผ่านเมฆฟอร์นิเจอร์ รายได้ 20,000 บาท