การแสดงผล

+
-

มาเป็นมือใหม่ ขายของออนไลน์ รายได้ปัง มาสิ มาที่ #DSDOnlineTraining

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

มาเสิร์ฟความรู้ให้คุณถึงบ้าน กับ Content ที่จะต่อยอด Gig worker 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้สนใจขยายธุรกิจสู่ออนไลน์ ให้เป็นมือใหม่ขายของออนไลน์รายได้ปัง กับหลักสูตร.... 

"11 Checklist พิชิตธุรกิจออนไลน์ " กับหัวข้อวิชา 

Checklist 1 : หาสินค้าให้ตรงใจ

Checklist 2 : รู้เขา รู้เรา เข้าใจธุรกิจ

Checklist 3 : เข้าใจเส้นทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

Checklist 4 : อยากขายดี คอนเทนต์ต้องโดน

Checklist 5 : เริ่มต้นสร้างธุรกิจอย่างง่าย ๆ ด้วย Facebook

Checklist 6 : เสริมช่องทางการขายด้วย Instagram

Checklist 7 : เพิ่มการรับรู้แบรนด์ด้วย TikTok

Checklist 8 : เพิ่มยอดขายและซื้อซ้ำด้วย Line OA

Checklist 9 : ปิดการขายยังไงให้ขายดี

Checklist 10 : จัดการหลังร้านแบบมืออาชีพ

Checklist 11 : ขายของออนไลน์ต้องรู้กฎหมาย

 

คลิกเลย... https://bit.ly/3ZgMj1T

 

DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"

สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา 

ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย 

www.dsd.go.th

#การฝึกทักษะออนไลน์ 

#DSDOnlineTraining

#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

#ETDA

#สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์