การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนเมษายน 2567 07/05/2567
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนมีนาคม 2567 02/04/2567
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 07/03/2567
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนมกราคม 2567 05/02/2567
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนธันวาคม 2566 10/01/2567
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน 2566 07/12/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนตุลาคม 2566 08/11/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด 1- 16 ปี2566 30/10/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนกันยายน 2566 03/10/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนสิงหาคม 2566 11/09/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนกรกฎาคม 2566 08/08/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนมิถุนายน 2566 07/07/2566