การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนสิงหาคม 2566 11/09/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนกรกฎาคม 2566 08/08/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนมิถุนายน 2566 07/07/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนพฤษภาคม 2566 09/06/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนเมษายน 2566 15/05/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 10/04/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนมีนาคม 2566 10/04/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนมกราคม 2566 01/03/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนธันวาคม 2565 26/01/2566
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน 2565 13/12/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนตุลาคม 2565 10/11/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด 7- 16 ปี 2565 18/10/2565