การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนตุลาคม 2565 10/11/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด 7- 16 ปี 2565 18/10/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนกันยายน 2565 18/10/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนสิงหาคม 2565 08/09/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนกรกฎาคม 2565 10/08/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนมิถุนายน 2565 06/07/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนพฤษภาคม 2565 02/06/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนเมษายน 2565 05/05/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนมีนาคม 2565 11/04/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 10/03/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนมกราคม 2565 15/02/2565
ขอเปิดเผยงบทดลองรายเดือนธันวาคม 2564 10/01/2565