การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรม หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.

24 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้(UX/UI)

10 มี.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการพัฒนาสมองกลฝังตัวในงานแอพพลิเคชั่นประมวลผลภาพ

8 มี.ค. 2566

เปิดฝึก หลักสูตร บารีสต้ามืออาชีพ

15 ก.พ. 2566

เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา PLC ระดับ2 รุ่น3

14 ก.พ. 2566

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม สาขาบาริสต้ามืออาชีพ

31 ม.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์

20 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์

12 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์

12 ม.ค. 2566