การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์

23 ก.พ. 2567

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-commerce)

23 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมยกระดับ หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โชล่าเซลล์

23 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม สาขา การใช้ระบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม

12 ก.พ. 2567

ประกาศการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ

8 ก.พ. 2567

การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

8 ก.พ. 2567

การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน

8 ก.พ. 2567

แผนการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2567

8 ก.พ. 2567

พิธีเปิดงาน "เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน"

7 ก.พ. 2567