การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

28 ก.ย. 2566

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

15 ส.ค. 2566

ร่วมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

15 ส.ค. 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อพิจารณาร่างคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

21 ก.ค. 2566

พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

9 พ.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

11 เม.ย. 2566

รับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

20 ธ.ค. 2565

แผนการประเมิน งปม.2566

29 พ.ย. 2565

จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มุ่งยกระดับแรงงานฝีมือของเด็กไทย

17 พ.ย. 2565