การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบสิ่งของ เครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก

14 พ.ค. 2567

สนพ.มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

30 เม.ย. 2567

สนพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

16 เม.ย. 2567

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

6 เม.ย. 2567

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในกิจกรรมมาตรฐานฝีมือแรงงานตาม ม.26

29 มี.ค. 2567

สนพ.มหาสารคาม รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 : (Progress Review)

29 มี.ค. 2567

สนพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม(จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมีนาคม 2567

29 มี.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

12 มี.ค. 2567