การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายวิโรจน์ - กรวยสวัสดิ์

หลักสูตรที่จบ

สำเร็จหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ รุ่น 1/2543

เบอร์โทรศัพท์

087-8630353

อีเมล์

-

ที่อยู๋

57 ม.13 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

ประวัติ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคยานยนต์

จบแล้วไปทำอะไร

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีฮงฮอนด้ามอเตอร์ไบค์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-721399