การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : เทคนิคการดัดท่อ PVC (ดัดมุม90°,ดัดมุมฉาก) โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :