การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่, พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ต.ค. 2564

ไฟล์แนบ :ประกาศประกวดราคา

ไฟล์แนบ :รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่

ไฟล์แนบ :รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม

ไฟล์แนบ :รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ