ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางสาวบุปผา - เรืองสุด 18 มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายประทีป - ทรงลำยอง 1 ตุลาคม 2564 - 17 มีนาคม 2566 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายธวัช - เบญจาทิกุล 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุชาติ - พรชัยวิเศษกุล 9 มิถุนายน 2562 - 1 ตุลาคม 2562 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุทธิ - สุโกศล 1 ตุลาคม 2560 - 9 มิถุนายน 2562 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน