ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2245-1707
 
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400.
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : 0 2245 1707-8
อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : 0 2248 4782-7
เบอร์สายด่วน : 1506 กด 4
โทรสาร : 02 333 3700
อีเมล : saraban@dsd.go.th