ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
ประชาคมอาเซียน วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 22
 

หัวข้อข่าว
รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ - เผยแพร่

ว้นที่ข่าว : 19/05/2558
นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน สปป.ลาว ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแ...

ว้นที่ข่าว : 12/05/2558
การประชุมโครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ร่วมกับ Singapore Polytechnic International

ว้นที่ข่าว : 11/05/2558
นัักเรียน ม.ปลาย จากโรงเรียนฮิจิริงานโอกะ แห่งมหาวิทยาลัยทามะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับหน่วย...

ว้นที่ข่าว : 07/04/2558
การประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องมาตรฐานแรงงานอาเซียน การจัดแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน(พ.ศ.2559-2563)

ว้นที่ข่าว : 19/03/2558
ผู้จัดการองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ออำลา เนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง

ว้นที่ข่าว : 19/03/2558
การประชุมหารือความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงาน ประเทศไทยกับกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก และสวัสดิการสังคม ของสาธาร...

ว้นที่ข่าว : 09/03/2558
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในงานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณอาสาสมัครเกาหลี ปี 2557-2558

ว้นที่ข่าว : 09/03/2558
มูลนิธิเทมาเส็กและโพลีเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจากสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือโครงการบูรณาการกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน...

ว้นที่ข่าว : 18/02/2558
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) กับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิเทมาเส็...

ว้นที่ข่าว : 18/02/2558
เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย และประธานมูลนิธิ Imam Khomeini Relief Foundation เข้าเยี่ยมคารวะป...

ว้นที่ข่าว : 02/02/2558
การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกัมพูชา-ไทย ครั้งที่ 13

ว้นที่ข่าว : 02/02/2558