การแสดงผล

+
-

หน่วยงานในสังกัด

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
นายประทีป ทรงลำยอง
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
0 2247 6600 , 0 2248 3513 0 2247 0300
นางดรุณี นิธิทวีกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
0 2247 1802 0 2245 1180
หน่วยงานส่วนกลาง
ชื่อหน่วยงานส่วนกลาง Domain name โทรศัพท์ โทรสาร
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก www.dsd.go.th/oitt 0 2245 6894 0 2245 2361
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th/standard 0 2245 1705 0 2643 4987
กองบริหารทรัพยากรบุคคล home.dsd.go.th/hr 0 2643 4989 0 2643 4989
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.dsd.go.th/itcenter 0 2246 1936 0 2246 1936
สำนักงานเลขานุการกรม www.dsd.go.th/secretary 0 2247 0302 0 2247 0302
กองแผนงานและสารสนเทศ www.dsd.go.th/it 0 2643 4985 0 2247 6603
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ www.dsd.go.th/wepdp 0 2643 4978 0 2248 3671
กองบริหารการคลัง www.dsd.go.th/finance 0 2354 0276 0 2354 0276
กองวิเทศสัมพันธ์ www.dsd.go.th/icd 0 2245 1829 0 2245 1829
กลุ่มกฎหมาย www.dsd.go.th/legalaffairs 0 2248 3867 0 2248 3867
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th/sdpaa 0 2643 4982 0 2643 4982
กลุ่มตรวจสอบภายใน www.dsd.go.th/internal 0 2245 1830 0 2245 1830
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร www.dsd.go.th/msdu 0 2247 0303 0 2247 0303
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม www.dsd.go.th/inspector 0 2248 3385 0 2248 3385
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ www.dsd.go.th/oloc 0 2245 1703 0 2245 1703
กองสื่อสารองค์กร www.dsd.go.th/pr 0 2245 4035 0 2245 4035
สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล www.dsd.go.th/disda 0 2643 6038 0 2643 6038
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) Domain name โทรศัพท์ โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ www.dsd.go.th/samutprakan 0 2315 3800-8 0 2315 3808
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา www.dsd.go.th/chachoengsao 0 3885 1221 0 3885 1220
  สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
www.dsd.go.th/ahrda 0 2315 3789 0 2315 3790
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี www.dsd.go.th/suphanburi 0 3596 9917 - 9 0 3596 9920
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท www.dsd.go.th/chainat 0 5647 6745 - 8 0 5647 6752
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี www.dsd.go.th/singburi 0 3651 0202 - 6 0 3651 0203
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี www.dsd.go.th/uthaithani 0 5698 1119 0 5698 1119
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี www.dsd.go.th/chonburi 0 3827 6445 0 3810 9656
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี www.dsd.go.th/prachinburi 0 3729 0380 - 2 0 3729 0383
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว www.dsd.go.th/sakaeo 0 3726 1627 0 3726 162
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี www.dsd.go.th/ratchaburi 0 3233 7607 - 9 0 3233 7612
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี www.dsd.go.th/phetchaburi 0 3247 0391 - 3 0 3247 0391
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี www.dsd.go.th/kanchanaburi 0 3451 0617 0 3451 0616
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ www.dsd.go.th/prachuapkhirikhan 0 3290 9666 0 3290 9663
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา www.dsd.go.th/nakhonratchasima 0 4441 6946 0 4441 6946
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ www.dsd.go.th/buriram 0 4463 4608  -9 0 4463 4608 - 9 ต่อ 105
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ www.dsd.go.th/surin 0 4457 1550 - 3 0 4457 1550
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ www.dsd.go.th/chaiyaphum 0 4481 6023 0 4482 2070
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น www.dsd.go.th/khonkaen 0 4346 8233 0 4346 8233
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ www.dsd.go.th/kalasin 0 4384 0185 0 4384 0186
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู www.dsd.go.th/nongbualamphu 0 4237 8469 0 4237 8465
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม www.dsd.go.th/mahasarakham 0 4397 1328 - 30 0 4397 1330
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร www.dsd.go.th/mukdahan 0 4264 3765  0 4264 3768
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี www.dsd.go.th/ubonratchathani 0 4531 7242 - 6 0 4531 7249
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร www.dsd.go.th/yasothon 0 4597 9991-2 0 4597 9993
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด www.dsd.go.th/roiet 0 4362 4046 0 4362 4046
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ www.dsd.go.th/sisaket 0 4561 5864 - 6  0 4561 5864 - 6 ต่อ 107
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ www.dsd.go.th/amnatcharoen 0 4552 3505 - 6 0 4552 3507
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ www.dsd.go.th/nakhonsawan 0 5680 2701 0 5680 2702
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร www.dsd.go.th/kamphaengphet 0 5570 5071  0 5570 5215
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก www.dsd.go.th/tak 0 5551 5249 0 5551 5248
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร www.dsd.go.th/phichit 0 5699 0014 0 5699 0015
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก www.dsd.go.th/phitsanulok 0 5599 3033 0 5599 3034
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย www.dsd.go.th/loei 0 4281 0801 0 4281 0802
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ www.dsd.go.th/phetchabun 0 5674 1323 - 6 0 5674 1323 - 6 ต่อ11
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ www.dsd.go.th/uttaradit 0 5542 8042 - 3 0 5542 8301
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย www.dsd.go.th/sukhothai 0 5568 2567 0 5568 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง www.dsd.go.th/lampang 0 5435 6681 - 4 0 5435 6680
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ www.dsd.go.th/phrae 0 5466 0025-9 0 5466 0029 ต่อ 19
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน www.dsd.go.th/lamphun 0 5353 7696 0 5353 7696
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี www.dsd.go.th/suratthani 08 6475 7881 0 7729 7748 
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง www.dsd.go.th/ranong 0 7782 4651 0 7782 4653
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร www.dsd.go.th/chumphon 0 7755 3009 0 7755 3008
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา www.dsd.go.th/songkhla 0 7433 6052 0 7433 6050
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล www.dsd.go.th/satun 0 7472 3766 0 7472 3763
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ(วัดธาตุทอง) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพ(วัดธาตุทอง) www.dsd.go.th/bangkok 0 2390 0261 0 2390 2212
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี www.dsd.go.th/pathumthani 0 2577 5867 - 9 0 2577 5871
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก www.dsd.go.th/nakhonnayok 0 3763 9657 0 3763 9606
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี www.dsd.go.th/nonthaburi 0 2190 5731 - 3 0 2190 5735
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา www.dsd.go.th/ayutthaya 0 3536 0631 - 6 0 3536 0631 - 6
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี www.dsd.go.th/lopburi 0 3642 6948 0 3642 6948
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี www.dsd.go.th/saraburi 0 3667 9720 0 3667 9719
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง www.dsd.go.th/angthong 0 3561 1426 - 9 0 3561 1426
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม www.dsd.go.th/nakhonpathom 0 3410 9705 - 6 0 3410 9707
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร www.dsd.go.th/samutsakhon 0 3487 9318 - 20 0 3487 9318 - 20 ต่อ 103
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม www.dsd.go.th/samutsongkhram 0 3471 1284 0 3471 1284 ต่อ 103
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง www.dsd.go.th/rayong 0 3868 3951 - 3 0 3868 3198
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี www.dsd.go.th/chanthaburi 0 3960 9855 0 3960 9854
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด www.dsd.go.th/trat 0 3951 3529 - 30 0 3951 3529
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี www.dsd.go.th/udonthani 0 4211 0946 - 8 0 4211 0830
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร www.dsd.go.th/sakonnakhon 0 4274 7253 0 4274 7123
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย www.dsd.go.th/nongkhai 0 4249 5009 0 4249 5077
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ www.dsd.go.th/buengkan 0 4249 2540 - 1 0 4249 2542
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม www.dsd.go.th/nakhonphanom 0 4251 2841 0 4251 1824 ต่อ 104
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ www.dsd.go.th/chiangmai 0 5312 1002 - 3 0 5312 1001
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน www.dsd.go.th/maehongson 0 5368 6051 0 5368 6053
  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ www.dsd.go.th/dsdwellness 0 5333 0095 0 5333 0093
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย www.dsd.go.th/chiangrai 0 5315 2043 0 5315 2049
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน www.dsd.go.th/nan 0 5460 0060 - 1 0 5460 0060 
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา www.dsd.go.th/phayao 0 5446 6003 - 4 0 5446 6005
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต www.dsd.go.th/phuket 0 7668 5270 - 1 0 7668 5276
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ www.dsd.go.th/krabi 0 7562 3679 0 7561 1626
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา www.dsd.go.th/phangnga 0 7659 9331 - 4 0 7659 9335
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช www.dsd.go.th/nakhonsithammarat 0 7539 9297 0 7539 9297
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง www.dsd.go.th/trang 0 7557 0545 0 7557 0544
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง www.dsd.go.th/phatthalung 0 7468 2163  0 7468 2164
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี www.dsd.go.th/pattani 0 7346 0125 0 7346 0119
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา www.dsd.go.th/yala 0 7320 3222 0 7320 3223
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส www.dsd.go.th/narathiwat 0 7353 2129 0 7353 2129
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน
www.dsd.go.th/chiangsaen 0 5377 7471 - 4 0 5377 7472
  สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ www.dsd.go.th/mara 0 3827 6823 0 3827 6823
  สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ www.dsd.go.th/ama 0 4346 8234 - 35 0 4346 8232