การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > ประชาคมอาเซียน
Share
ประชาคมอาเซียน วันนี้ : 2 | ทั้งหมด : 22
 

หัวข้อข่าว
การประชุมกับผู้บริหารศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกัมพูชา-ไทย

ว้นที่ข่าว : 02/02/2558
รายงานสรุปการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์แรงงานโดยสำนักแรงงานในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558

ว้นที่ข่าว : 02/02/2558
โครงการลงทุนในอนุภูมิภาค GMS ระหว่างปี 2014-2018 จากผลการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ GMS ครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯ แปลและสรุปควา...

ว้นที่ข่าว : 02/02/2558
JAVADA และเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะ...

ว้นที่ข่าว : 26/01/2558
การประชุมสรุปผลและวางแผนการประชุมคณะทำงานภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Joint Committee: PPJC)

ว้นที่ข่าว : 26/01/2558
ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ Microsoft ซึ่งขอนำคณะผู้แทนจาก P...

ว้นที่ข่าว : 26/01/2558
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หารือโครงการ Japan's Non-Project Gra...

ว้นที่ข่าว : 26/01/2558
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลีแบบทีมงาน (Dream Volunteer)

ว้นที่ข่าว : 26/01/2558
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหารือความร่วมมือกับ Singapore Polytechnic International

ว้นที่ข่าว : 26/01/2558
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

ว้นที่ข่าว : 06/11/2557