การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน พฤษภาคม 2566

7 มิ.ย. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน เมษายน 2566

8 พ.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน มีนาคม 2566

4 เม.ย. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน กุมภาพันธ์ 2566

3 มี.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน มกราคม 2566

3 ก.พ. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน ธันวาคม 2565

13 ม.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประเดือน พฤศจิกายน 2565

8 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกาารฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคนิคการนวดทางการกีฬา จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2566

2 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การฝึกบกระดับฝีมือ หลักสูตร กัวซา จำนวน 30 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2566

2 ธ.ค. 2565