การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ส.ค. 2565 00:00:00

...

    

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานฯ พร้อมทั้งอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565