การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายนคร - ก๋าใจ

หลักสูตรที่จบ

ยกระดับฝีมือแรงงาน

เบอร์โทรศัพท์

0821903080

อีเมล์

-

ที่อยู๋

ร้านผางามอิเล็กทรอนิกส์ 192 หมู่4 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทร 0821903080

ประวัติ

- หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการตรวจซ่อมและวิเคราะห์โทรทัศน์สี จำนวน 70 ชั่วโมง ปี 2546 หลักสุตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การวิเคราะห์และติดตั้งเครื่่องเสียงรถยนต์ 30 ชั่วโมง ปี 2549 - หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานการวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องเย็น 30 ชั่วโมง ปี 2553 -หลักสุตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 6 ชั่วโมง ปี 2553 หลักสูตร ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด เครื่องเสียง ดาวเทียม ของร้านเอเชียอิเล็กทรอนิกส์ เชียงราย ได้มาตรฐานฝีมือการติดตั้งดาวเทียมของไอพีเอ็มและไทยแซท -

จบแล้วไปทำอะไร

สมัครเป็นลูกจ้างร้านค้าและหลังจากนั้นตั้งร้านเป็นของตัวเอง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีร้านเป็นของตัวเอง มีรายได้ ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้