การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

ไพวรรณ - บัวจำ

หลักสูตรที่จบ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์โทรศัพท์

0843694473

อีเมล์

- Line : 0843694473

ที่อยู๋

27 ม. 13 ต. ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ประวัติ

จบหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1440 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 - 31 สิงหาคม 2549

จบแล้วไปทำอะไร

เป็นลูกจ้างร้านขายซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นเวลาต่อมา ได้ลาออกและจัดตั้งร้านเป็นของตัวเอง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีร้านเป็นของตัวเอง สามารถประกอบอาชีพสุจริต เลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขได้