การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางธัญยพร - จันทร์ตา

หลักสูตรที่จบ

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

เบอร์โทรศัพท์

0869136633

อีเมล์

tanyapone@hotmail.com

ที่อยู๋

อยู่บ้านเลขที่ 881 / 27 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ประวัติ

ฝึกสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่ 31 จำนวน 560 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2552 เปิดร้านเป็นของตัวเอง ชื่อ ร้านธัญยพร

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดร้านเป็นของตัวเอง ชื่อ ร้านธัญยพร

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้