การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
เผยแพร่งบทดลองเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 12/01/2566
เผยแพร่งบทดลองเดือน กันยายน 2565 17/10/2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลองเดือน ก.ย. 65 17/10/2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2565 08/09/2565
เผยแพร่งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564 13/06/2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน มกราคม - เมษายน 2565 19/05/2565
เผยแพร่รายงานสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18/03/2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 64 14/01/2565
เล่มสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 05/01/2565
แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 05/01/2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 29/12/2564
เผยแพร่งบทดลองเดือน พ.ย. 64 13/12/2564