การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบครั้ง ที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบครั้งที่ 2 ในการคัดเลือกลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร

18 พ.ย. 2565

ประกาศผลการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

17 พ.ย. 2565

ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565

16 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ รุ่นที่ 1/2566

16 พ.ย. 2565

ประกาศผลการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

16 พ.ย. 2565

ประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 4/2566 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ ระดับ 1 (14 พ.ย.2565)

15 พ.ย. 2565

จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

15 พ.ย. 2565

ประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 3/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (11 พฤศจิกายน 2565)

14 พ.ย. 2565