การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะช่างเครื่องช่วยคนพิการ ร่วมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 161 จังหวัดราชบุรี

29 มี.ค. 2566

ประกาศผลการรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 14/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

22 ก.พ. 2566

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 สาขาอาชีพ จำนวน 17 สาขา

22 ก.พ. 2566

ประกาศผลการรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 13/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

21 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม่ ประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 15/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

21 ก.พ. 2566

ยกระดับฝีมือ หลักสูตร เทคนิคการทำเบ้าและแต่งหุ่นขาเทียมระดับใต้เข่าที่แม่นยำและถูกหลักชีวกลศาสตร์

21 ก.พ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Zoom Video Conferencing ในวันที่ 20 - 21 และ 27 - 28 มกราคม 2566

10 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รุ่นที่ 1/2566

10 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ รุ่นที่ 2/2566

28 ธ.ค. 2565