การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศโลก

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศโลก และวาระที่ประเทศไทยจะเลิกการใช้สารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ภายในปี พ.ศ. 2573
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในการดำเนินโครงการ Green Cooling Initiative (GCI) III และได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติ และผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศโลก และวาระที่ประเทศไทยจะเลิกการใช้สารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ภายในปี พ.ศ. 2573