การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ก้าวต่อไปสู่อาเซียน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

นายอิลหยัต คชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ กับรายการเดินหน้าอาเซียน ในตอน "ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ก้าวต่อไปสู่อาเซียน"