การแสดงผล

+
-

กฏระเบียบ ข้อตกลง

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
ระเบียบการฝึกเตรียมเข้าทำงานปี 2547.pdf 1,201 KB .pdf 885 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการฝากฝึก(2547).pdf 44 KB .pdf 634 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์วิธีการเตรียมเข้าทำงาน.pdf 974 KB .pdf 808 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์คุ้มครองผรฝ.เตรียม.pdf 2,081 KB .pdf 827 ดาวน์โหลด