การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.pdf 594 KB .pdf 190
สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก.pdf 81 KB .pdf 54
สาขาช่างเชื่อมแม็ก.PDF 75 KB .PDF 50
ช่างเชื่อมทิก.pdf 74 KB .pdf 70
หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพั.pdf 19,465 KB .pdf 72
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 627 KB .pdf 98
แบบฟอร์ม-การร้องทุกข์-ร้องเรียน.pdf 81 KB .pdf 56
สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ.PDF 74 KB .PDF 49
แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คร 10.pdf 122 KB .pdf 77
แบบคำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความ คร 15.pdf 249 KB .pdf 94
แบบคำขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน คร 18.pdf 281 KB .pdf 68
คำขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประ... 205 KB .pdf 66
แบบคำขอมีสมุดประจำตัว คร 4.pdf 336 KB .pdf 59
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ คร 1.pdf 108 KB .pdf 65
แบบคำขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ คร 5.pdf 602 KB .pdf 58
ประกาศกระทรวงแรงงาน-กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะฯ.PDF 23 KB .PDF 90
ประกาศฯ กำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 58 KB .pdf 88
ปคก.กำหนดจำนวนการจ้างฯ.pdf 361 KB .pdf 72