การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายเลิศศักดิ์ - บัวช่วง - หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก รุ่นที่ 2 จำนวน 360 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 25 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเเทรา
นายรัฐกร - เจริญอุดมวิชญ์ - หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก รุ่นที่ 1 จำนวน 900 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 28 กันยายน 2555 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเเทรา