การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกย่องเกียรติคุณคุณภาพคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 พ.ค. 2567

การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

19 เม.ย. 2567

โครงการ จิตอาสาทบ.ร่วมใจ ลอกต้อกระจกผู้ยากไร้ 4 ทัพภาคเทิดไท้ 72 พรรษา องค์ราชัน

4 เม.ย. 2567

การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2567

4 เม.ย. 2567

การคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 มี.ค. 2567

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

20 มี.ค. 2567

ขอเชิญเสนอชื่อวิศวกรหญิง เพื่อรับการคัดเลือกเป็นวิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2567

5 มี.ค. 2567

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนผู้สนใจ เป็นช่างประจำ นายช่างดูโฮม

1 มี.ค. 2567

ขอเชิญชวนผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการรับรองความรู้ความสามารถ มาเป็นผู้ให้บริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น CIFTLIKES

28 ก.พ. 2567