การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้โปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน"

2 มิ.ย. 2566

เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร "ระบบนิวเมติกส์และการควบคุมพื้นฐาน"

2 มิ.ย. 2566

เชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น “ผลกระทบ จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ”

23 พ.ค. 2566

การคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

23 พ.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ (30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2566

21 เม.ย. 2566

กระทรวงแรงงาน เปิดเงื่อนไข กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน วงเงินไม่เกิน 1 ล้าน ดอกเบี้ย 0%

20 มี.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานในสถานประกอบกิจการ

15 ก.พ. 2566

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2565

อบรมฟรี!! หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่น 2/2566

11 พ.ย. 2565